wtorek, 10 grudnia 2019

No i mamy! Premiera książki

Nie było mnie tu od dawna, ale nie obijałem się;)

W ostatni weekend na Silly Venture w Gdańsku odbyła się "prapremiera" książki prof. Piotra Mareckiego, zapraszam do nabycia:
Oni migają tymi kolorami w sposób profesjonalny. Narodziny gamedevu z ducha demosceny w Polsce (bonito.pl)


Na Silly Venture była możliwość otrzymania autografów autorów, w tym mojego, oryginalnego, na życzenie;) Jak ktoś się nie załapał to pewnie będzie możliwość na Pixel Heaven 2020;)

niedziela, 5 maja 2019

Upust 65% na Star Wars

Obecnie z racji święta Star Wars na Steam są fantastyczne obniżki na wszystkie tytuły z serii - w tym najstarsze klasyki (upusty są różnej wielkości, ale w większości znaczące!).

Jednak jest jeden upust, który nie ma sensu! ;)
Na dodatek do gry STAR WARS™ Jedi Knight - Mysteries of the Sith dano upust -65%

i co?
I regularna cena wynosi 10,99 zł!
Gdy odejmiemy upust, sklep proponuje cenę: 3,84 zł !;)
Czy to ma sens?;):)


Update:
Ta starwarsowa promocja będzie jeszcze trwała do 9 maja! ;)

piątek, 12 kwietnia 2019

Szerokie horyzonty Lecha

  Na innych galaktykach są (cywilizacje - PAP) na trzy razy wyższym poziomie rozwoju intelektualnego. My jesteśmy najniżej (...) Wyższa cywilizacja przyjeżdża, przygląda się, +Co oni tu wyprawiają?+. Jak zagrozimy destabilizacją (...) Putinem, atomem (...), oni nam przeszkodzą, przetną na pół, Ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie. (obca cywilizacja) może nas tak przytrzymać pięć tysięcy lat, (...) przyślą nam Adama i Ewę i od nowa znów będziemy budować świat. (...) to też musimy wziąć pod uwagę i musimy się porozumieć, (ponieważ) już pięć czy cztery razy była taka cywilizacja jak nasza.(...) I dochodziło do tego samego momentu, w którym my teraz jesteśmy i nie potrafili się porozumieć. (...) Wyciągnijmy z tego wnioski.

  Lech Wałęsa - wypowiedź Krosno III 2019
  Źr. Wałęsa tłumaczy się ze słów o obcej cywilizacji: Ja mam swoje UFO, mój punkt widzenia, nie naukowy, nie książkowy, tylko mój (wiadomosci.dziennik.pl)
  Materiał wideo (fb)
Jako osoba aktywnie zaangażowana w SF w Polsce pragnę dodać, że nie jest łatwo się przebranżowić z: elektryka, opozycjonisty, prezydenta, komentatora, celebryty na inną specjalność. W mojej ocenie przemyślenia tu zawarte są nie tyle bardzo stare co już mocno przechodzone - wystarczy włączyć telewizor(!). Umiejętność budowania zdań, jest raczej słaba...
Dlatego pozostawmy tworzenie SF tym, którzy się na tym znają! ;)

środa, 6 marca 2019

Straciłem TV cyfrową...

Kilka minut temu straciłem TV cyfrową (mam w Multimediach), nic się nie stało raptem znikł obraz i dźwięk, mogę cały czas nawigować, przeglądać program (czyli program CPU wykonuje poprawnie). Dobrze, że akurat nic ważnego nie oglądałem...

Wyjściem z tej fatalnej sytuacji niestabilnej pracy TV Cyfrowej byłaby TV analogowa, bo ta w sytuacjach takich usterek zwykle działała bez problemu, niestety od 1 marca Multimedia zlikwidowały wszystkie kanały analogowe... gratuluję świetnej decyzji! Teraz będę tracił wszystkie ważne bramki, początki i końce filmów itp. a wcześniej TV analogowa ratowała mnie, niczym Linux, jak Windows przestawał działać...


Update:
Po około 10 minutach TV powróciła samoczynnie, niestety gdybym coś oglądał to bym stracił wątek (albo gola ;) ), wiec pewnie przestałbym już to oglądać (tak mam w zwyczaju).
Ale głupotę zrobili z tym wyłączaniem TV analogowej...
Efekt tego będzie taki, że po prostu będę jeszcze mniej oglądał telewizji...

środa, 20 lutego 2019

Najdroższy, kocham spam

Jakiś czas temu otrzymałem list o tytule "Najdroższy,":

  Najdroższy,

  Jak się dzisiaj czujesz?, Proszę się nie obrażać lub zaskoczenie, kiedy pojawi się ten komunikat ode mnie, tylko, że zostały zobowiązane do zaufać ze względu na moją sytuację w obozie uchodźców,

  Pozwól mi przede wszystkim ujawnić moje samooceny dla Ciebie, i będzie wymagać najlepiej jak uczciwość po poznaniu, o których, że jestem, będę naprawdę jak nam się dobre stosunki, mimo wszystko, bo mam uczucie, że jesteś Osoba, modlą się i mamy nadzieję na na mojej drodze kiedykolwiek teraz i wierzę, że weźmiecie pod uwagę moje uczucia i wewnętrzne pragnienie spotkania kilka dni, uważam, że odpowiedzi "tak" dla tej wiadomości będzie początek pragnie trwałego związek bez zdrady,

  MY PROFILE

  I postanowił skontaktować się ze względu na pilny charakter mojej sytuacji tu i po przeczytaniu swój profil, który przyciągnie wszelkie rozsądne kobiety. My name is Miss Helena Lemi Milla. Mam 28 lat dziewczyna z kraju zwanego Republiki Sudanu w Afryce, jestem tylko córką Late Dr.Jimmy Lemi Milla. były minister spraw spółdzielni i Rozwoju Wsi Republiki Sudanu pod przewodnictwem prezydenta Omara al-Baszira,
  Mój ojciec został zabity przez rząd prezydenta Omara al-Bashira, bo zabił mojego ojca za prowadzenie (Sudan People's Liberation Movement) (SPLM) mojego zmarłego ojca, zginął w dniu 9 lutego 2011 r. shot Gun,

  Możesz przeczytać poniżej stronie internetowej:

  [tu adres internetowy]

  Jestem zmuszony do skontaktowania się z powodu złego traktowania I, otrzymuję od mojej matki kroku. Ona planuje zabrać wszystkie moje późno ojca skarbowych i właściwości ode mnie, ponieważ niespodziewane śmierci mojego umiłowanego Ojca.

  Tymczasem chciałem uciec z Afryki, w każdym miejscu na świecie, ale ukryć mój paszport międzynarodowych i innych cennych dokumentów podróży. Na szczęście ona nie odkryć, gdzie trzymałem Ojców plików, który zawiera ważne dokumenty. Dlatego postanowiłem uciec do obozu dla uchodźców, gdzie jestem obecnie ubiegających się o azyl w ramach prywatnych organizacji charytatywnych na rzecz uchodźców w Wagadugu, w zachodniej Republice połączenia kraju Burkina Faso. Chciałbym się z Tobą skontaktować osobiście dla długoterminowych relacji, które mogą nas prowadzić do silnego partnerstwa jeśli będziemy pracować z szczery umysł w tej transakcji,

  Mój ojciec błogosławionej pamięci złożone suma (US $ 3, 700, 000,00) (trzy miliony siedemset tysięcy dolarów) w Banku z mojego nazwiska jako krewny. Jednak będę do przodu was wszystkich niezbędnych dokumentów na potwierdzenie przyjęcia mi pomóc w zakresie przesyłania i inwestycyjnej funduszu. Jak możesz mi pomóc zainwestować pieniądze, bo będzie tak jak do ukończenia studiów, przed wojną byłem w 1-szym roku na uniwersytecie, kiedy kryzys zaczął. Po transakcji można zorganizować wycieczkę do przyłączyć się w kraju po dokonaniu transakcji, aby umożliwić podzielają nasze poczucie siebie,

  Będziemy inwestować fundusz ja i ty, lub jeśli nie masz zamiaru pobytu ze mną to będzie dla mnie przyjemność, aby zrekompensować Państwu 15% całkowitej ceny za swoje usługi i salda są moje kapitału inwestycyjnego. To jest powód, dla którego zdecydowałem się z Tobą skontaktować. Prosimy wszystkie komunikaty powinny być poprzez ten adres e-mail tylko dla celów poufnych.

  Jak tylko otrzymasz pozytywną reakcję pokazano zainteresowanie będę umieścić rzeczy do działania natychmiast. W świetle powyższego, będę wdzięczny za pilną odpowiedź, wskazując na zdolność i gotowość do obsługi tej relacji transakcji i szczerze.

  I czekać na pilne i pozytywne odpowiedzi. Prosimy mieć to tylko do siebie proszę Błagam cię nie ujawniać tych informacji do każdego podmiotu, aż przyjdę do ciebie kraju po transakcji,

  Odpowiedz tak, że natychmiast dam wam moje zdjęcie i więcej szczegółów dotyczących transakcji,

  Z poważaniem,

  Helena Miss.


  Dearest ,

  How are you today ?, Please do not be surprise or get offended when you will receive this message from me, It just that I have been obliged to trust you due to my situation here in the refugees camp,

  Let me first of all reveal my self to you, and I will require the best of your honesty after knowing about whom that I am, I will really like us to have a good relationship in spite of anything because I have this feeling that you are the person I have been praying and hoping for to come my way ever before now and I believe you will consider my feeling and inner desire to meet you some day, I believe that your replying yes to this message will be the beginning of a longs lasting relationship without a betray,

  MY PROFILE

  I decided to contact you because of the urgency of my situation here and after reading your profile which will attract every reasonable woman. My name is Miss Helena Lemi Milla. I am 28 years old girl from a country called republic of SUDAN, in Africa, I am the only daughter of Late Dr. Jimmy Lemi Milla. the former Minister of Co-operatives and Rural Development of SUDAN republic under the leadership of president Omar al-Bashir,
  My father was killed by the government of President Omar al-Bashir, because he killed my father for leading ( Sudan People's Liberation Movement ) (SPLM) my late father was killed on 9 February 2011 by Gun shot,

  You can read the website below :

  [tu adres internetowy]

  I am constrained to contact you because of the maltreatment I, am receiving from my step mother. She planned to take away all my late father's treasury and properties from me since the unexpected death of my beloved Father.

  Meanwhile I wanted to escape from Africa to any where in the world but she hide away my international passport and other valuable traveling documents. Luckily she did not discover where I kept my Fathers File which contains important documents. So I decided to run to the refugee camp where I am presently seeking asylum under the Private charity organization for the Refugees in Ouagadougou, in a west African country call republic of BURKINA FASO . I wish to contact you personally for a long term relationship that may lead us into a strong partnership if we work with sincere mind in this transaction ,

  My father of blessed memory deposited the sum of (US$3, 700, 000.00) ( Three Million Seven Hundred Thousand Dollars) in a Bank with my name as the next of kin. However, I shall forward to you all the necessary documents on confirmation of your acceptance to assist me for the transfer and investment of the fund. As you will help me to invest the money because I will like to complete my studies, before the war I was in my 1st year in the university, when the crisis started. After the transaction you will arrange for my trip to join you over in your country after the transaction to enable share our feeling for each other ,

  We will invest the fund me and you, or if you don't intend staying with me then It will be my pleasure to compensate you with 15% of the total money for your services and the balance shall be my investment capital. This is the reason why I decided to contact you. Please all communications should be through this email address only for confidential purposes.

  As soon as I receive your positive response showing your interest I will put things into action immediately. In the light of the above, I will appreciate an urgent reply indicating your ability and willingness to handle this transaction relationship and sincerely.

  I await your urgent and positive response. Please do keep this only to your self please I beg you not to disclose this information to any body until I come over to your country after the transaction ,

  Reply immediately so that I will give you my picture and more details concerning the transaction ,

  Yours Sincerely,

  Miss Helena.

To było warte zacytowania :P


Update:
Wcześniejsze posty poruszające tematykę spamu oraz bezpieczeństwa w internecie:

- Brak zaplaty za fakture - szczeniackie wyłudzenie
- WEBMASTER - kolejny atak typu Phishing
- Nowy atak na konta PKO w PL (Phishing)
- Bezpieczeństwo internetowe w TV
- Ofiary ataków internetowych – bójcie się !

czwartek, 14 lutego 2019

Największe odkrycie w dziejach człowieka!

Tym razem chcę Wam przypomnieć największe (lub jak kto woli jedno z największych) odkryć człowieka. Jednak mi chodzi o coś co naprawdę jest wielkie, wreszcie człowiek odkrył coś tak wielkiego, że słowo "wielki" po raz pierwszy w dziejach potraktowane dosłownie nie jest przesadzone, a pełnia jego zrozumienia u dostatecznie oświeconego umysłu wywołuje największy podziw, uniesienie intelektualne i ciarki na plecach!

O czym mowa?;)


Zacznę w skrócie tę niezwykłą historię od początku: człowiek obserwował wszechświat wszystkimi dostępnymi środkami od zamierzchłych czasów, obecnie technika się rozwija i w końcu zdecydowano się w latach 90. na wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną HST, czyli teleskopu Hubble'a (Edwin Hubble - Wikipedia). Dzięki opuszczeniu naszej atmosfery, możliwe stało się przeniesienie obserwacji kosmosu do nowej ery (choć początkowo były z tym problemy...). Spodziewano się, że to spowoduje nowe odkrycia i faktycznie tak się stało, do dziś na podstawie obrazów z tego teleskopu napisano ponad 10 000 prac naukowych (!!!)

Trudno nie nazwać tego sukcesem, ale coś co (jak wielu uważa) przekracza pojęcie ludzkiej wyobraźni nastąpiło w bardzo nieoczekiwanym momencie...
W 1995 roku zdecydowano się skierować teleskop na dotąd uznawany za pusty obszar kosmosu. Przez 10 dni HST obserwował obszar o rozmiarach 144 sekund łuku.

W odpowiedzi osiągnięto obraz pełen ~3000 galaktyk!!!!!

Pracowicie przetwarzana najbardziej spektakularna fotografia w dziejach ludzkości jest do zobaczenia w tym miejscu.

Nie mam słów, aby opisać to wydarzenie!!


...warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że właśnie wystrzelenie teleskopu na orbitę pozwoliło na wykonanie takiego zdjęcia, wszelkie obserwacje z powierzchni Ziemi nie dawały rezultatów (zakłócenia atmosfery Ziemi itp.), dlatego uważaliśmy, że tam nic nie ma!
W taki sposób, ponownie dowiedzieliśmy się jakie jest znaczenie powiedzenia: widzieć jedynie czubek swojego nosa! ;)
...tylko tym razem dotyczyło to wszystkich ziemian ! ;)

Ot taki prztyczek w nos, jaki zgotowała nam natura! :P


Po więcej informacji dotyczących tego wydarzenia odsyłam Was do aktualnego numeru "Astronomii" (jedynego polskiego miesięcznika astronomicznego), który będzie dostępny w sprzedaży do końca lutego. Stosowny artykuł znajdziecie na stronie 36, a zatytułowany jest "Głębokie Pole Hubble'a".
W szczególności znajdziecie tam odpowiedź na pytanie jak rozumieć to zdjęcie i jak wyznaczyć ile jest faktycznie galaktyk, które można tym teleskopem obserwować (tu pojawia się zagadnienie zakresu widoczności - sfery, o której niegdyś była mowa). Oraz inne ciekawe dane i fakty z tym wydarzeniem związane. Natomiast w samym piśmie znajdziecie wiele pięknych, kolorowych zdjęć kosmosu wykonanych HST.
Miłej lektury! ;)

wtorek, 22 stycznia 2019

Moja encyklopedia ;)

Roman Kanciruk (Wikipedia) to bardzo interesujący człowiek, z wykształcenia dziennikarz, który znany jest z prowadzenia fajnych programów popularnonaukowych np. Kwant, Gwiazdy świecą nocą i innych.

Jednak nie spodziewałem się, że Pan Roman zaskoczy mnie aż tak bardzo, w jego dorobku można znaleźć pozycję:
  Encyklopedia TDC  około 20 programów.
źr. Roman Kanciruk (astro4u.net)

czwartek, 17 stycznia 2019

PolyJam 2019 - Global Game Jam

Jak jest to już wieloletnią tradycją, tegoroczną edycję Global Game Jamu w Warszawie (PolyJam) otworzy mój wykład;)

Jednak tym razem jako reprezentant zespołu Atarionline.pl pojawi się tam także Kaz, który również będzie miał swój wykład (to nowa świecka tradycja tej imprezy bo zwykle w sobotę nie odbywały się wykłady).

Dlatego zapraszamy:
1. "Opowieści z krypty polskiego gamedevu" piątek 25 stycznia godz. 16:00

2. "Opowieści z krypty - bohaterowie polskich gier" prowadzi Krzysztof "Kaz" Ziembik (+ja), sobota 26 stycznia godz. 16:00

Zapraszamy!;)
(ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, 1 piętro, aula środkowa)

wtorek, 15 stycznia 2019

Nastał Nowy Rok

Dla mnie zaczął się chorobą, na 2 dni przed Sylwestrem i musiałem zrezygnować z imprezy u Adama:(

Teraz Nowy Rok rozkręca się coraz bardziej... i choroba również... co bym dał aby być już zdrowym...

Miniony rok był dla mnie bardzo: zaskakujący, niezwykły, nawet wspaniały! Poważnie!;)

Spotkały mnie w nim różne zdarzenia, które były bardzo zaskakujące i bardzo pozytywne, bardzo zmieniło się moje życie!;) Zaliczyć do tego można np. mój pobyt na Uniwersytecie Jagiellońskim przez 5 dni oraz kilka ciekawych projektów, które stały się efektem tego spotkania (np. praca na compo na Silly Venture - która w mojej ocenie udała się - wywołując zaplanowany efekt ;) ).
Opracowałem również nowy tryb graficzny Atari, który nazwałem Mermet - od miejscowości (JagNES Fest), w której implementowałem jego pierwsze wersje demonstracyjne. Tryb jeszcze nie został ujawniony, ale wszyscy co go widzieli byli bardzo zaskoczeni, a niektórzy mistrzowie sceny mówili nawet że to niemożliwe ;) To ciekawe gdy patrzymy na coś i z przekonaniem mówimy że to co obserwujemy nie ma prawa istnieć ;)
Jedynie Koala, twierdził że nie ma czegoś takiego jak "nowe tryby graficzne" :D :D (ale On jeszcze nic nie widział i nie zna parametrów ;)

Trudno nie wspomnieć, że po długiej przerwie udało mi się zdobyć prawdziwego przyjaciela;) Samo to czyni miniony rok niezwykłym i bardzo wartościowym!


Właściwie to rok 2018 na nowo otworzył mi oczy, poznałem życie na nowo, wydarzyło się wiele zaskakujących rzeczy i spotkały mnie zdarzenia, które nawet nie sądziłem, że istnieją, że są (fizycznie) możliwe do osiągnięcia ;) Był to bardzo szczęśliwy rok! ;)

Powiem, Wam tyle... miejcie rok 2019 choć w połowie taki jaki ja miałem 2018 - a będziecie baaardzo zaskoczeni i pewnie będzie to Wasz najlepszy rok ze wszystkich!;)

Tego właśnie Wam wszystkim bardzo życzę! ;)
...a w szczególności mojemu niezwykłemu nowemu przyjacielowi! ;)

piątek, 14 grudnia 2018

Superinteligentna sztuczna inteligencja

  Gdy osiągnie IQ 100 czy 150, nie będzie problemu. Ale gdy tysiąc albo 10 tysięcy, to co wtedy? To może być największe osiągnięcie ludzkości. Ale zarazem jej koniec.

  Stephen Hawking (źr. wikicytaty - Sztuczna inteligencja)

czwartek, 13 grudnia 2018

Każdy facet z psycholką

Może po tytule trudno w to uwierzyć, ale jest to napisane okiem kobiety: Damska, ciemna strona mocy:)

  Powiem szczerze, jeśli by się zastanowić nad kobiecym zachowaniem, to mam wrażenie (...) że każdy facet żyje z psycholką😉

Dziękuję Mary za podesłanie dziś tego edukacyjnego materiału;) W szkołach tego nie uczą !;):)


Update:
I o facetach: Pan na sofie.

niedziela, 11 listopada 2018

Statek zwiadowczy starej cywilizacji?

Na blogu "Astronomii" (jedynego polskiego miesięcznika o tej tematyce) pojawił się w czwartek ciekawy artykuł o "Oumuamua", czyli owym domniemanym statku zwiadowczym. Autor relacjonuje o co chodzi oraz kto podał tak odważne interpretacje, tego kosmicznego śmiecia, który ostatnio przeleciał obok nas - zaskakując wszystkich.

Zapraszam do lektury tego ciekawego materiału pt. "Oumuamua to statek zwiadowczy wymarłej dawno cywilizacji?". Polecam, tym bardziej że co absolutnie niezwykłe nie tylko autor powołuje się na źródła, ale je podaje. Od dziesięcioleci nawet w "poważnych" gazetach nie podaje się ich, bo nie ma się na co powoływać, a tu blog i proszę bardzo - takie rzeczy bardzo doceniam !;)

piątek, 2 listopada 2018

Dziś rozpoczyna się 10-te Silly Venture

Silly Venture to największa na świecie impreza dedykowana komputerom i konsolom firmy Atari! Co roku przybywają na nią uczestnicy z całego świata i bawią się wyśmienicie;)

Ponad 100 prac w konkursach (tzw. compo) to nie tylko rekordy tej imprezy, ale wszystkich imprez demoscenicznych w Polsce od ~18 lat! (czyli wszyscy są zdeklasowani). Dodatkowo wyłącznie na tej imprezie panuje nastrój i zabawa jak na początku lat 90. co miłośników początków demosceny w Polsce przyciąga jak magnes (od dawna bawią się z nami członkowie "konkurencyjnych" scen).

Ja zaraz ruszam na party!;)

Isabelle i Felicien tańczą kizombę

Niezwykłe wykonanie!


Kizomba Isabelle and Felicien *Asty - Curti ma mi*

poniedziałek, 22 października 2018

Niszczyciele światów!

To o nas!;)

Naszła mnie taka refleksja odnośnie dłubania w nowych technologiach, w momencie gdy się na nich (początkowo) nie znamy: od zamierzchłych czasów naukowcy ryzykowali bo pracując nad swoimi odkryciami nie mieli pojęcia, że to co robią jest piekielnie niebezpieczne np. Maria Skłodowska-Curie (Wikipedia).

Może to jednak zadziałać w innym kierunku. Przykładowo w 2010 roku pisałem w poście pt. Sąd wie, że Ziemia przetrwa ??, że wiele osób obawiało się tego, że po uruchomieniu Wielkiego Zderzacza Hadronów, tzw. LHC (ang. Large Hadron Collider) może powstać np. czarna dziura i nas wessie...

Widok z lotu ptaka na kołowy akcelerator w Fermilab

Takie sytuacje zwykle nie powinny mieć miejsca, ale im bardziej przekraczamy granice poznanej nauki tym bardziej możemy się zbliżać do jakiejś katastrofy, której nie znamy...
Przykładowo dziś naukowcy analizują teoretyczne modele podróży w czasie, miedzy dużymi odległościami kosmosu, czy też do równoległych wymiarów.

Co się stanie jeśli np. przypadkowo uda się nam np. w takim LHC otworzyć wrota do np. innego/innych wymiarów? Wtedy naprawdę może dojść to jakiejś apokalipsy! :-/

Problem może być znacznie większy niż się wydaje, bo przecież nie mówimy o obecnie znanych fizyce zależnościach czy zasadach, brniemy w kompletnie nieznany teren i wielkości zniszczeń mogą być niewyobrażalnie ogromne, nawet na skalę galaktyk!

Przykładowo otwieramy coś nowego - możemy sobie to wyobrazić tak jak to pokazują dziś filmy i kreskówki, że pojawia się obracający obłok energii i tam po drugiej stronie coś się znajduje...

Ale oni krzyczą!

Co krzyczą?

Krzyczą: nie niszczcie naszych światów!

Bo po ich stronie zniszczenia mogą być dużo większe!

Niestety nie wiemy na czym polega przejście miedzy wymiarami i nie wiemy jak otworzyć coś takiego bezpiecznie, tym bardziej nie wiemy jak coś przesłać bezpiecznie przez taki portal...


Jak historia długa i szeroka, zawsze naukowcy ryzykowali - włącznie z życiem! (np. specjalnie się zatruwali czymś, aby prowadzić badania, np. udowodnić że potrafimy coś uleczyć itp.).

Jedynym ratunkiem jest to, że cywilizacja znająca taką technologię otworzy taki portal u nas i przez niego (bezpiecznie!) prześle instrukcje (koniecznie w zrozumiałym języku!:P), bo w przeciwnym wypadku wygląda na to, że nim będziemy się posługiwać taką technologią to jeszcze parę istnień utraci życie, oby nie wszyscy!:/:P


Jeśli nie jest zaznaczone inaczej (lub nie jest zaznaczone wcale) zamieszczone ilustracje pochodzą z Wikimedia Commons lub są mojego autorstwa.


Ta strona używa cookies oraz innych technologii Google (i innych firm w specjalnych dodatkach po prawej stronie) w celu prawidłowego działania tej stronki (jej elementów jak np. ankiety, reklamy itp.) oraz zbierania statystyk. Korzystanie z tego bloga powoduje zapisywanie typowych plików na Twoje urządzenie (np. komputer, tablet itp.) o ile w ustawieniach przeglądarki nie zmienisz tego.

W UE się ludziom w głowach przewraca, więc dla świętego spokoju zamieściłem to absurdalne ostrzeżenie...